Minister Remkes verwerpt beeld van 'klunzende AIVD’

In De Volkskrant van vrijdag 31 oktober 2003 staat een interview met minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De minister verwerpt het beeld van een 'klunzende AIVD'. De dienst is volgens hem aan wettelijke beperkingen gebonden. De minister wil de AIVD door een wetswijziging meer armslag geven.

Volgens Remkes is op twee belangrijke punten een wetswijziging nodig. AIVD-informatie zal in de toekomst gebruikt moeten kunnen worden in rechtszaken, zodat verdachten van terroristische aanslagen niet vrijgelaten kunnen worden, zoals onlangs weer het geval was. Hij deelt daarbij de mening van minister Donner van Justitie.

Daarnaast vindt Remkes dat de AIVD meer bevoegdheden moet krijgen op het terrein van het verrichten van veiligheidsonderzoeken. Voor de zomer zal het kabinet verklaren of het veiligheidsonderzoek ook ingezet zal worden bij toekomstige leden van de koninklijke familie. Verder zal de minister de mogelijkheid bezien of ook veiligheidsonderzoeken uitgevoerd kunnen gaan worden naar kandidaat-bewindslieden en naar Kamerleden, mits daartoe behoefte bestaat bij respectievelijk formateur en partijvoorzitters.