Aantal klachten over AIVD in 2014

Deze pagina bevat het aantal klachten over de AIVD in 2014.

Klachten ingediend bij de minister
 Ingediend in 2014  14
 (Kennelijk) ongegrond verklaard  6
(Deels) gegrond verklaard

2

Informeel afgedaan naar teredenheid van de klager

2

Niet in behandeling genomen

4

Nog in behandeling op 31 december 2014

6

Klachten ingediend bij de Nationale Ombudsman
 Ingediend in 2014

3

Niet gegrond verklaard  1
Gegrond verklaard

1

Doorgestuurd aan de minister ter behandeling

1