Aantal klachten over de AIVD in 2015

Op deze pagina staat het aantal klachten over (het werk van) de AIVD in 2015.

Aantallen klachten ingediend bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ingediend in 2015 26
(Kennelijk) ongegrond verklaard 6
(Deels) gegrond verklaard 4
Naar tevredenheid van klager informeel afgedaan   0
Niet in behandeling genomen 16
Ingetrokken 0
Nog in behandeling op 31 december 2015 9
Aantallen klachten ingediend bij de Nationale ombudsman
Ingediend in 2015 8
Niet gegrond verklaard 0
Niet in behandeling genomen 6
Doorgestuurd aan de minister ter behandeling           1
Nog in behandeling op 31 december 2015 1