Aanvraagformulier publicaties

Met dit formulier kunt u publicaties van de AIVD aanvragen. 

Aanvraagformulier AIVD publicaties

U kunt slechts 3 publicaties via dit formulier bestellen

Aanhef
Selecteer de publicatie(s) die u wilt ontvangen

Kies maximaal 3 publicaties

Selecteer de Engelstalige uitgaven die u wilt ontvangen:

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017). De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is niet van toepassing op de AIVD. Contactformuliergegevens worden binnen de wettelijke verwijderingstermijn vernietigd. Lees meer op aivd.nl/privacy

Disclaimer

Dit formulier is alleen bedoeld om publicaties aan te vragen. Andere vragen of meldingen nemen wij niet in behandeling. Als u een andere vraag heeft of ons iets wilt melden, kunt u telefonisch contact opnemen met de AIVD

Ga terug naar de pagina Contact.