Opgave persoonlijke gegevens veiligheidsonderzoek C

Dit formulier is de basis voor een veiligheidsonderzoek. Het veiligheidsonderzoek is gericht op het verkrijgen van een beeld van u en uw persoonlijke gedragingen en omstandigheden. Als (kandidaat-)vertrouwensfunctionaris moet u dit formulier naar waarheid en zo volledig mogelijk invullen. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot weigering van de Verklaring van geen bezwaar.