Opgave persoonlijke gegevens veiligheidsonderzoek Politie

Dit formulier is de basis voor een veiligheidsonderzoek. Het veiligheidsonderzoek is gericht op het verkrijgen van een beeld van u en uw persoonlijke gedragingen en omstandigheden. Als (kandidaat-)vertrouwensfunctionaris moet u dit formulier naar waarheid en zo volledig mogelijk invullen. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot weigering van de Verklaring van geen bezwaar.

Problemen met het downloaden of openen van het formulier? Sla het formulier eerst op

Het downloaden of openen van formulieren gaat over het algemeen goed als u Firefox of Google Chrome op uw computer gebruikt als webbrowser. Kies na het downloaden van het formulier niet direct voor Openen, maar kies voor Opslaan als en sla de pdf bijvoorbeeld op het Bureaublad op.

Sluit dan de webbrowser af, open Adobe Reader en open de opgeslagen pdf via het menu Bestand > Openen. Als Adobe Reader niet op uw computer staat, download dat dan eerst via www.adobe.com.

Meer uitleg over de formulieren voor veiligheidsonderzoeken.