Motie over het monitoren van Turks-Islamistische instellingen door de AIVD

Motie van het Kamerlid De Graaf over het monitoren van Turks-Islamitische instellingen door de AIVD.