Tijdelijke regeling toezicht inzet bijzondere bevoegdheden advocaten en journalisten

Afschrift van de tijdelijke regeling voor de onafhankelijke toetsing van de inzet van bijzondere bevoegdheden uit de Wiv2002 jegens advocaten en journalisten.

De regeling gaat over de bescherming van de vertrouwelijke communicatie tussen een advocaat en een rechtzoekende en ter bescherming van een bron van een journalist.

Deze regeling zal voor 1 januari 2016 in de Staatscourant worden geplaatst.