Kamerbrief bij CTIVD-rapport nr 63: toepassing van filters bij OOG-interceptie

Kamerbrief bij het rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over het werk van de AIVD en MIVD. Dit CTIVD-rapport (nr 63) gaat over de toepassing van filters bij onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (OOG) door de AIVD en de MIVD.