Leidraad aanwijzing vertrouwensfuncties

In de Leidraad aanwijzing vertrouwensfuncties staat beschreven op welke gronden een vertrouwensfunctie kan worden aangewezen. Deze publicatie is bedoeld voor vakministers en werkgevers.

De leidraad is een samenvoeging van drie voorgaande leidraden: de (algemene) Leidraad aanwijzen vertrouwensfuncties, de Leidraad aanwijzing vertrouwensfuncties Politie en de Leidraad aanwijzing vertrouwensfuncties vitale sectoren. De leidraad vervangt daarmee deze drie afzonderlijke leidraden.