Handboek Administratieve Organisatie BVD

Documenten die zijn verstrekt naar aanleiding van een aanvraag tot kennisneming van informatie, ook wel inzageverzoek genoemd, aanwezig in de systemen van de AIVD. Het onderwerp van de aanvraag is het Handboek Administratieve Organisatie BVD 1992-1998.

Download 'Brieven update Handboek Administratieve Organisatie BVD, 29 april 1997' 1/27

PDF document | 6 pagina's | 345 kB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Inhoudsopgave Handboek Administratieve Organisatie 1992-1998' 2/27

PDF document | 7 pagina's | 563 kB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administatieve Organisatie deel 1, doel en inrichting, 1992-1998' 3/27

PDF document | 23 pagina's | 2,3 MB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handoek Administratieve Organisatie deel 2 procedures, 1992-1998' 4/27

PDF document | 5 pagina's | 601 kB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVD Management 1992-1998' 5/27

PDF document | 10 pagina's | 788 kB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVD Besluitvorming en verantwoording intern 1992-1998' 6/27

PDF document | 3 pagina's | 185 kB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVD verantwoording extern 1992-1998' 7/27

PDF document | 10 pagina's | 1.022 kB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVD Communicatie 1992-1998' 8/27

PDF document | 6 pagina's | 451 kB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVD Relaties 1992-1998' 9/27

PDF document | 10 pagina's | 372 kB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVD Binnenlandse relaties 1992-1998' 10/27

PDF document | 18 pagina's | 841 kB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVD Producten september 1992' 11/27

PDF document | 7 pagina's | 605 kB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVD relatiebeheer 1992-1998' 12/27

PDF document | 5 pagina's | 273 kB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVD Menselijke bronnen 1992-1998' 13/27

PDF document | 6 pagina's | 289 kB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVD Administratieve bronen 1992-1998' 14/27

PDF document | 12 pagina's | 300 kB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVD Administratieve bronen 1992-1998' 15/27

PDF document | 8 pagina's | 248 kB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVD Documentaire Informatievoorziening 1992-1998' 16/27

PDF document | 7 pagina's | 377 kB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVD Telex 1992-1998' 17/27

PDF document | 6 pagina's | 547 kB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVd Telefax 1992-1998' 18/27

PDF document | 2 pagina's | 81 kB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVD Verslaglegging Documentatie 1992-1998' 19/27

PDF document | 2 pagina's | 65 kB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVD Beheer Archief 1992-1998' 20/27

PDF document | 7 pagina's | 380 kB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVD Geautomatiseerde systemen en bestanden 1992-1998' 21/27

PDF document | 14 pagina's | 1,2 MB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVD Financien 1992-1998' 22/27

PDF document | 11 pagina's | 1.007 kB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVD Personeelszaken 1992-1998' 23/27

PDF document | 2 pagina's | 153 kB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVD Beveiliging BVD 1992-1998' 24/27

PDF document | 6 pagina's | 508 kB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVD Facilitaire ondersteuning 1992-1998' 25/27

PDF document | 14 pagina's | 1,1 MB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVD Bijlagen 1992-1998' 26/27

PDF document | 114 pagina's | 5,3 MB

Publicatie | 08-07-2019

Download 'Handboek Administratieve Organisatie BVD Index 1992-1998' 27/27

PDF document | 23 pagina's | 1,7 MB

Publicatie | 08-07-2019

In het Handboek Administratieve Organisatie zijn alle procedures en afspraken opgenomen met betrekking tot het werk van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Hierin zijn onder meer de inzet van bevoegdheden, de beveiliging van informatie en de diverse aspecten van samenwerking terug te vinden.

De eerste versie van het Handboek verscheen in 1992. Daarna zijn diverse aanvullingen geweest.

Gegevens die geen bronnen of werkwijze prijsgeven

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 kan de AIVD gegevens verstrekken zolang deze niets prijsgeven over lopend onderzoek, de werkwijze, bronnen en het actuele kennisniveau van de dienst. Passages die om die reden niet kunnen worden vrijgegeven, zijn 'gewit' of niet verstrekt.

De informatie die wél verstrekt is, geeft daar dus geen zicht op.