Cyberterrorisme

Het (jihadistisch) cyberterrorisme kan een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Daarbij valt te denken aan het digitaal saboteren van vitale onderdelen in de maatschappij, zoals waterinstallaties, geldstromen of spoorwegen.

Vooralsnog is de terroristische digitale dreiging beperkt. De beschikbare technische expertise binnen jihadistische groeperingen is ontoereikend voor het veroorzaken van persoonlijk letsel of schade door digitale sabotage. Jihadistische hackersgroepen hebben in 2016 wel namenlijsten gepubliceerd van potentiƫle doelwitten. Ze kunnen dus met beperkte middelen wel maatschappelijke onrust veroorzaken.

Zie ook