Digitale beïnvloeding

De AIVD ziet digitale aanvallen als een van de grootste dreigingen waar Nederland op dit moment mee te maken heeft. Nederlandse overheidsinstellingen zijn doelwit van omvangrijke en hardnekkige digitale aanvallen. Deze kunnen naast spionage ook politieke beïnvloeding tot doel hebben.

Heimelijke politieke beïnvloeding bedreigt integriteit en vertrouwelijkheid Nederlandse overheid

Een bijzondere vorm van spionage is heimelijke politieke beïnvloeding van besluitvormingsprocessen. Dit vormt een omvangrijke bedreiging voor de integriteit en vertrouwelijkheid van de Nederlandse overheid.

Bij deze heimelijke politieke beïnvloeding speelt het verspreiden van desinformatie en propaganda een belangrijke rol. Landen als Rusland en inlichtingendiensten als de Russische kennen een lange traditie op dit terrein. Door internet heeft dit middel een veel groter bereik gekregen en kan het ingrijpender zijn. Ook ten aanzien van Nederland zijn dossiers en processen aan te wijzen waar andere landen belang hebben bij de uitkomst en waarbij beïnvloeding en manipulatie op de loer liggen.