Kabinetsreactie rapport Dessens en aanbieding CTIVD-rapport gegevensverwerking

Op dinsdag 11 maart zijn zowel de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Dessens (wetsevaluatie Wiv 2002) als het CTIVD-rapport over gegevensverwerking op het gebied van telecommunicatie door de AIVD en de MIVD (toezichtsrapport nr. 38) aan de Tweede Kamer aangeboden.

De Commissie-Dessens heeft de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002 (Wiv2002) geëvalueerd en aanbevelingen gedaan. Het kabinet presenteert in de kabinetsreactie haar plannen om hier mee om te gaan. Dit zal uiteindelijk leiden tot een voorstel tot wijziging van de Wiv2002.

De Tweede Kamer vroeg om het onderzoek door de CTIVD naar aanleiding van publicaties over PRISM, en stelde de vraag of de Nederlandse diensten ook vergelijkbare programma's gebruiken en meer in het algemeen of de diensten zich aan de wet houden. Dit rapport is samen met een reactie van de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie aan de Kamer aangeboden.