Samenwerking

De AIVD heeft tot taak belanghebbenden tijdig en gericht van (cyber)dreiginggerelateerde informatie te voorzien. Doel hiervan is de weerstand tegen digitale aanvallen te verhogen en digitale schade te beperken of te voorkomen.

Publieke en private organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun informatiebeveiliging. Zij moeten zelf investeren in cybersecurity, ook om de beveiligingsadviezen en de dreigingsgerelateerde informatie van de AIVD effectief aan te kunnen wenden.

De AIVD ondersteunt met het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) de rijksoverheid op het gebied van informatiebeveiliging. Het NBV verschaft beveiligingsadvies om de weerstand tegen cybersecurity-inbreuken te verhogen en gerubriceerde informatie te beschermen.

Joint Sigint Cyber Unit (JSCU)

De Joint Sigint Cyber Unit is een gezamenlijke unit van de AIVD en MIVD. De twee diensten bundelen op deze manier hun mensen en middelen op het gebied van Signals Intelligence (Sigint) en kennis over cyberdreiging.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

De MIVD richt zich op de militair relevante dreigingen en ontwikkelingen in het digitale domein. Dit betekent onder andere inlichtingenondersteuning bij militaire operaties, onderzoek in het kader van veiligheid en paraatheid van de krijgsmacht en cybersecurity bij de defensie-industrie.

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

De AIVD werkt op het cyberdossier samen met de MIVD en met het Nationaal Cyber Security Centrum. Het NCSC richt zich voornamelijk op sectoren die voor de samenleving van cruciaal belang zijn: de zogenoemde vitale sectoren.Dat zijn onder andere energiebedrijven, telecommunicatie en de financiële sector.

Information Sharing and Analysis Centres (ISAC’s)

Op nationaal terrein werkt de AIVD samen met andere partijen in Information Sharing and Analysis Centres. In een ISAC zijn verschillende vertegenwoordigers van organisaties uit een sector aangesloten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sectoren Rijk, Energie, Water. Standaard zijn de AIVD, NCSC en het Team High Tech Crime van de Nationale Politie hierin vertegenwoordigd. Zij brengen hun eigen inhoudelijke expertise in met betrekking tot cybersecurity.

Nationaal Detectie Netwerk (NDN)

Het Nationaal Detectie Netwerk is een samenwerkingsverband om digitale gevaren en risico's beter en sneller waar te nemen. Door dreigingsinformatie te delen, kunnen partijen vanuit de eigen verantwoordelijkheid tijdig gepaste maatregelen nemen om mogelijke schade te beperken of voorkomen.

Cyber Security Raad (CSR)

De Cyber Security Raad is een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet en is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap. De CSR zet zich op strategisch niveau in om de cybersecurity in Nederland te verhogen. DG AIVD Rob Bertholee is lid van de CSR.

Door de unieke samenstelling van de raad (publiek-privaat-wetenschap) is het mogelijk om prioriteiten, knelpunten en incidenten vanuit diverse invalshoeken strategisch te benaderen en een integrale visie op kansen en bedreigingen te ontwikkelen. De CSR zoekt de samenwerking met vergelijkbare raden in andere landen en stimuleert de oprichting ervan in landen die nog geen cybersecurityraad kennen.

Internationale samenwerking

De AIVD wisselt kennis en gegevens uit met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Lees meer over internationale samenwerking.