Kamerbrief minister J en V over publicaties AIVD en NCTV over rechts-extremisme

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid met de kabinetsreactie op de publicaties van de AIVD en de NCTV over rechts-extremisme.

Volgens de minister focust de AIVD zich op de veranderingen binnen de rechts-extremistische beweging in Nederland en schetsen wij een nieuw normbeeld.

De NCTV notitie is uitgebreider van omvang en focust op de rechts-extremistische dreiging in Europa, waaronder Nederland. Het laatstgenoemde stuk richt zich met name op de gewelddadige component van de rechts-extremistische dreiging, de meest recente inzichten uit de literatuur, verschuivingen in modus operandi en doelwitten en de activiteiten online.