Links-extremisme in het AIVD-jaarverslag 2017

Op links-extremistisch gebied vormden de rellen rond de G20-top in Hamburg internationaal een dieptepunt. Het waren de ernstigste ongeregeldheden in Duitsland in decennia. Rond de gewelddadigheden in Hamburg zijn ook Nederlanders aangehouden en veroordeeld.

Gezien het vaak internationale karakter van het links-extremisme wisselen wij geregeld informatie uit met buitenlandse collega-diensten.

Ontwikkeling links-extremisme grotendeels bepaald door extreemrechts

In 2017 hebben wij het beeld over individueel of in groepsverband verrichte activiteiten door links-extremisten kunnen actualiseren. De activiteiten van links-extremistische groeperingen kennen een grillig verloop met een wisselende intensiteit. Links-extremisten zijn vaak actief op meerdere terreinen, acteren in wisselende samenstelling (gelegenheidscoalities) en opereren soms internationaal. De ontwikkeling van links-extremisme wordt grotendeels bepaald door de ontwikkelingen van extreemrechts. Daarbij moet worden aangetekend dat links-extremisten het begrip 'extreemrechts' zeer ruim nemen.

Grimmige confrontaties tussen links- en rechts-extremisten

De confrontaties tussen links- en rechts-extremisten in eigen land worden steeds grimmiger. Of het nu gaat over het immigratiebeleid, de islam of Zwarte Piet. Deze confrontaties vinden veelal plaats in woorden via sociale media, maar steeds vaker zoeken extremisten elkaar ook op straat op. Een demonstratie van (extreem)rechts tegen asielzoekers kan steevast rekenen op een, veelal niet aangemelde, tegendemonstratie van links waarbij ook links-extremisten komen opdagen.

Gegevens ambtenaren gepubliceerd en bekladdingen bij leden politieke partijen

Extremisten hebben verder in 2017 een website gelanceerd met de naam 'Ontmasker de DT&V!' Op de website zijn namen en gezichten geplaatst van ambtenaren die werken bij de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

In aanloop naar de verkiezingen van 15 maart 2017 zijn bekladdingen uitgevoerd bij leden van de Partij Voor de Vrijheid. Ook is de voordeur beklad van Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie.

Gewelddadige incidenten voorkomen door verwachtingen in perspectief te plaatsen

Door verwachtingen ten aanzien van dreiging in een juist perspectief te plaatsen, kregen andere partijen de mogelijkheid om adequate beveiligingsmaatregelen te treffen en gewelddadige incidenten te voorkomen.

Om nog beter zicht te houden op ontwikkelingen op dit aandachtsgebied is ook de afstemming tussen de inlichtingendiensten in de regio en de AIVD in 2017 verder aangescherpt.