Verzet tegen asielbeleid

Het verzet tegen het Nederlandse asiel- en vreemdelingenbeleid is structureel en op een constant radicaal niveau.

De acties zijn soms radicaal en intimiderend. Vernielingen, brandstichtingen, het openbaar maken van namen en zogenaamde ‘home visits’ zijn ernstige aantastingen van de democratie. Doelwit zijn niet alleen degenen die het beleid maken en uitvoeren, maar ook ondernemingen die diensten aan de overheid verlenen. De links-extremisten ageren hiermee tegen het asielbeleid dat in hun ogen onrechtvaardig is.

Het verzet tegen het Nederlandse en Europese asiel- en vreemdelingenbeleid is sinds een aantal jaren gebundeld in het No Border Netwerk Nederland. Activistische en extremistische actievoerders trekken daarbij samen op. In 2014 kwamen er scheuren in deze samenwerking omdat de extremisten de gematigde acties te weinig productief vonden. Zij richten zich sindsdien op hardere en intimiderende acties als 'home visits', waarbij bekladdingen en vernielingen plaatsvinden aan woningen van hun doelwitten.