Rechts-extremisme in het AIVD-jaarverslag 2017

De standpunten tegen islam en immigratie zijn sinds enige jaren de belangrijkste ideologische drijfveren voor de rechts-extremistische scene in Nederland. Recenter is daarbij een anti-overheidssentiment ontstaan.

De overheid wordt gezien als boosdoener. Haar beleid maakt de opkomst van de islam in Nederland mogelijk, is de redenering.

Sommmige groepen streven naar 'zuiver houden' blanke ras

Nog een nieuwe ontwikkeling is dat dit jaar groepen zijn opgestaan die vanuit ideologische standpunten streven naar het ‘zuiver houden’ van het blanke ras. Zij geven de ‘politieke elite’ de schuld van ‘omvolking’. Daarmee bedoelen ze dat politici beleid invoeren dat op de lange termijn kan leiden tot het uitsterven van het blanke ras.

Meer confrontatie met 'links'

In ons land manifesteerde rechts-extremisme zich in 2017 vooralsnog vooral door geweldloze of licht verstorende acties. Een beperkte groep in de rechts-extremistische scene is weliswaar bereid geweld te gebruiken, maar dit komt niet of nauwelijks tot uiting. Wel gaat men meer dan voorheen de confrontatie aan met ‘linkse’ personen en groeperingen.

Afstemming met ID's in de regio vergroot spanwijdte onderzoek

Ook in 2017 hebben wij de ontwikkelingen binnen het rechts-extremisme in kaart gebracht om inzicht te krijgen in de radicalisering van rechts-extremistisch geïnspireerde personen en groepen in Nederland. Hierbij spelen de inlichtingendiensten (ID’s) in de regio een belangrijke rol. De afstemming van de inlichtingenposities van ID’s en AIVD heeft de spanwijdte van het onderzoek vergroot en zorgt voor meer efficiëntie.