Wat is alt-rechts of alt-right?

De alt-rechtsbeweging komt voort uit de Amerikaanse alt-rightbeweging. In deze extremistische beweging staat ras centraal. Het blanke ras moet volgens hen zuiver blijven en niet gemengd worden met andere rassen. In de blanke etnostaat die zij nastreven is geen plaats voor andere rassen. Ze willen dit extremistische gedachtegoed algemeen geaccepteerd maken.

Alt-right, wat staat voor alternative right, is een verzamelnaam die sinds enkele jaren wordt gebruikt om een nieuwe generatie blanke nationalisten in de Verenigde Staten aan te duiden. De alt-rightbeweging is geen coherent geheel, maar bestaat uit losse groepen (bijvoorbeeld denktanks) en prominente individuen (bijvoorbeeld vloggers) en kent verschillende stromingen.

De gemene deler is het idee dat de blanke mens door andere rassen bedreigd wordt in zijn voortbestaan. Daarbij maakt deze nieuwe generatie handig gebruik van internet en sociale media en wordt veel belang gehecht aan masculiniteit, intellect en een onberispelijk uiterlijk.