Het is de taak van de AIVD om dreigingen, risico's en internationale politieke ontwikkelingen, die anderen niet kunnen zien en die grote gevolgen kunnen hebben voor de belangen van de Nederlandse staat, als eerste te onderkennen en te duiden. Zo kunnen wij anderen waarschuwen en kunnen dreigingen en risico's worden afgewend.

Waar de AIVD voor staat

De AIVD, voluit Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, beschermt de nationale veiligheid door tijdig dreigingen, internationale politieke ontwikkelingen en risico's te onderkennen die niet direct zichtbaar zijn en doet daartoe onderzoek in binnen- en buitenland.

Wij signaleren, adviseren en delen gericht informatie met onze samenwerkingspartners, zodat deze maatregelen kunnen nemen op de dreigingen en risico's. Waar nodig reduceren wij bovendien zelfstandig risico's.

Deze missie voeren wij uit op basis van de waarden die bij ons horen:

Wendbaar

Wij zijn wendbaar. Als de situatie daarom vraagt passen we ons aan. Nieuwe ontwikkelingen zien we als een kans. Een kans die we met beide handen aangrijpen. We hebben ongekende mogelijkheden die vragen om creativiteit en een snelle geest.

Gewetensvol

Wij zijn gewetensvol. Onze unieke positie geeft ons een grote verantwoordelijkheid. En die nemen we ook. Respect en integriteit staan hoog in het vaandel. We doen wat we beloven. We kennen de wet en hebben het lef buiten kaders te denken.

Verbindend

Wij zijn verbindend. Ons werk doen we niet alleen. Door onze krachten te bundelen kunnen we meer bereiken. We zoeken kennis als we die zelf niet hebben, we delen kennis als anderen die niet hebben. We weten wat anderen beweegt. We staan voor elkaar en halen het beste in elkaar naar boven.

Moedig

Wij zijn moedig. Het hogere doel houden we altijd voor ogen, randzaken leiden ons niet af. We zetten stappen die anderen niet zetten. We zijn standvastig en gaan waar nodig tegen de stroom in.

Wat de AIVD kan

De AIVD beschikt over unieke informatie omdat wij:

  • inlichtingenmiddelen, zoals technische en menselijke bronnen, kunnen inzetten die anderen niet ter beschikking staan;
  • onze bronnen, werkwijze en kennisniveau kunnen beschermen, zodat informatie verkregen kan worden die anders niet beschikbaar zou zijn;
  • een gewaardeerde partner zijn in een internationaal netwerk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, waarbinnen unieke informatie over dreigingen, politieke ontwikkelingen en risico's wordt gedeeld;
  • een geïntegreerde dienst zijn: een inlichtingendienst, gericht op onderzoek naar heimelijke politieke intenties van andere landen én een veiligheidsdienst, gericht op gevaar voor de democratische rechtsorde en de nationale veiligheid.
  • een multisource dienst zijn, doordat de inzet van verschillende soorten bronnen bij één organisatie zijn ondergebracht.

Wij kunnen hierdoor bij uitstek dreigingen en risico's voor de nationale veiligheid onderkennen, duiden en helpen voorkomen.

Meer informatie over de AIVD

De AIVD maakt als directoraat-generaal deel uit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan het hoofd van de dienst staat een directeur-generaal.