Het is de taak van de AIVD om dreigingen, risico's en internationale politieke ontwikkelingen, die anderen niet kunnen zien en die grote gevolgen kunnen hebben voor de belangen van de Nederlandse staat, als eerste te onderkennen en te duiden. Zo kunnen wij anderen waarschuwen en kunnen dreigingen en risico's worden afgewend.

Waar de AIVD voor staat

De AIVD beschermt de nationale veiligheid door tijdig dreigingen, internationale politieke ontwikkelingen en risico´s te onderkennen die niet direct zichtbaar zijn en doet daartoe onderzoek in binnen- en buitenland.

De AIVD signaleert, adviseert en deelt gericht informatie met zijn samenwerkingspartners zodat deze de dreigingen en risico's kunnen reduceren. Waar nodig reduceert de AIVD bovendien zelfstandig risico's.

Deze missie voeren wij uit op basis van de waarden die bij ons horen.

  • Wij zijn vakkundig en betrokken. Wij excelleren in operationeel onderzoek, analyse en duiding. Wij zoeken samenwerking met anderen en leveren vanuit onze professionaliteit een bijdrage aan een goede taakuitvoering van onze partners.
  • Wij zijn integer en respectvol. Wij voeren onze taken uit vrij van politieke opvattingen en voorkeuren en zijn ons in hoge mate bewust van de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met ons werk. Wij zetten de bijzondere bevoegdheden van de AIVD alleen in wanneer dat rechtmatig is en met zo min mogelijk inbreuk op de privacy van burgers. 
  • Betrouwbaarheid, discretie, zorgvuldigheid en ruimte voor afweging, reflectie en tegenspraak vormen de basis van onze taakuitvoering.

Wat de AIVD kan

De AIVD beschikt over unieke informatie omdat wij:

  • inlichtingenmiddelen, zoals technische en menselijke bronnen, kunnen inzetten die anderen niet ter beschikking staan;
  • onze bronnen, werkwijze en kennisniveau kunnen beschermen, zodat informatie verkregen kan worden die anders niet beschikbaar zou zijn;
  • een gewaardeerde partner zijn in een internationaal netwerk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, waarbinnen unieke informatie over dreigingen, politieke ontwikkelingen en risico's wordt gedeeld;
  • een geïntegreerde dienst zijn: een inlichtingendienst, gericht op onderzoek naar heimelijke politieke intenties van andere landen én een veiligheidsdienst, gericht op gevaar voor de democratische rechtsorde en de nationale veiligheid.
  • een multisource dienst zijn, doordat de inzet van verschillende soorten bronnen bij één organisatie zijn ondergebracht.

De AIVD kan hierdoor bij uitstek dreigingen en risico's voor de nationale veiligheid onderkennen, duiden en helpen voorkomen.

Meer informatie over de AIVD als organisatie

De AIVD is als directoraat-generaal onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan het hoofd staat een directeur-generaal. Meer lezen over de AIVD organisatie.

Zie ook