De uitkomsten van een AIVD-onderzoek

De AIVD informeert anderen, zodat zij de dreiging weg kunnen nemen.

Alle informatie die de AIVD heeft verzameld in zijn onderzoek, levert een beeld op van een dreiging en een target. De dienst verzamelt die informatie niet voor zichzelf. De dienst heeft namelijk als taak om dreigingen te verminderen, maar doet dat niet zelf.

De AIVD heeft partners die informatie kunnen omzetten in daden. Denk daarbij aan het Openbaar Ministerie (OM), de Kinderbescherming, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze instanties kan de AIVD van informatie voorzien, zodat zij kunnen handelen. De IND kan een verblijfsvergunning intrekken en het Ministerie van Buitenlandse Zaken een visum weigeren.

Informatie die aan het OM wordt verstrekt zal vaak de basis vormen voor een nieuw te starten, eigen onderzoek van justitie. In de rechtspraak moet informatie voor beide partijen openbaar zijn en de inlichtingen van de AIVD zijn per definitie niet openbaar. De AIVD geeft bij wijze van spreken een aanwijzing van waaruit het OM zijn onderzoek start. Dat gebeurt in de vorm van een ambtsbericht.