Kamerbrief bij CTIVD-rapport nr 36 over ambtsberichten over politieke ambtsdragers en potentiële leden koninklijke familie

Kamerbrief bij rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over ambtsberichten van de AIVD over politieke ambtsdragers en potentiële leden van de koninklijke familie. Het gaat hierbij om een vervolgonderzoek van de CTIVD.

In haar rapport constateert de commissie dat de AIVD in een aantal gevallen niet zorgvuldig is geweest en in een enkel geval onrechtmatig heeft gehandeld. De minister zegt toe de aanbevelingen van de commissie over te nemen.