Kamerstuk van een algemeen overleg van de commissie van Europese Zaken en de commsisie van Buitenlandse Zaken

Een verslag van een algemeen overleg van de vaste commissie van Europese Zaken en de vaste commissie van Buitenlandse Zaken met minister Timmermans van 14 november 2013.