Kamervragen over opgepakte jihadisten in Turkije

Antwoord van Minister van Opstelten (Veiligheid en Justitie) mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de vraag van het Kamerlid Van Klaveren PVV over de opgepakte jihadisten in Turkije.

Zie ook