Kamervragen over de inlichtingenvergaring in Burum naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur op 13 januari

Op 13 januari werd in Nieuwsuur een item uitgezonden over het satellietcomplex in Burum.

Kamerleden Eijsink en Recourt (beiden PvdA) hebben aan de Ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende deze uitzending vragen gesteld.

Op 31 januari gaf Minister Hennis-Plasschaert (Defensie), mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties antwoord op deze vragen.