Kamervragen over de uitzending van Nieuwsuur betreffende het satellietcomplex in Burum

Op 13 januari werd in Nieuwsuur een item uitgezonden over het satellietcomplex in Burum.

Kamerleden Van Raak (SP), Schouw (D66), Segers (ChristenUnie) en Klein (50Plus) hebben aan de Ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende deze uitzending vragen gesteld.

Op 31 januari gaf Minister Hennis-Plasschaert (Defensie), mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties antwoord op deze vragen.