Aanbieding van het openbare verslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst over 2013

Kamerbrief van Minister Plasterk (BZK) met de aanbieding van het openbare verslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst over 2013.