CTIVD-rapport nr 40 over inzet van afluisterbevoegdheid en Sigint door AIVD

De AIVD gaat bij het toepassen van de afluisterbevoegdheid ‘doordacht' te werk. Dat schrijft de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in het rapport over de afluisterbevoegdheid en Sigint.