Beantwoording Kamervragen over uitlatingen Edward Snowden over Nederland en de NSA

Beantwoording van Kamervragen van Van Raak (SP) over uitlatingen van Edward Snowden in 'Nieuwsuur'. Van Raak wil weten of Snowden alsnog asiel in Nederland kan krijgen en hoe de minister tegen de verhalen aankijkt dat Nederland ondergeschikt is aan de Amerikaanse diensten.

De minister van BZK en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie antwoorden dat een asielverzoek in Nederland in persoon moet worden ingediend. In het geval van Edward Snowden is dat niet gebeurd.

De bewindslieden zeggen dat de AIVD en MIVD geen verlengstuk van de Amerikaanse diensten vormen en dat ook niet horen te zijn. Zij werken volgens de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en worden gecontroleerd door het parlement en CTIVD. Samenwerking in de strijd tegen terrorisme is noodzakelijk.