Motie Van der Staaij (SGP) over tijdig kenbaar maken prioriteiten AIVD

Bij het debat over de inzet en capaciteit in de veiligheidsketen ten behoeve van terroristische dreiging diende SGP-lid Van der Staaij een motie in. In die motie verzocht hij dat de Kamer eerder dan nu inzicht ontvangt in de prioriteiten en accenten van de AlVD, de verhouding tot het beschikbare budget en de afstemming met andere veiligheidsdiensten. Dit jaarplan moet voor 1 januari aan de Kamer worden gestuurd.