Kamerbrief verzoek reactie op het rapport 'Mass surveillance'

In een kamerbrief van 28 januari 2015 ( kenmerk 2015Z01246/2015D02888) is de Minister van BZK verzocht om een reactie te geven op het rapport 'Mass Surveillance' van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. In deze kamerbrief reageert de Minister van BZK, mede namens de Minister van Defensie, op het verzoek.

Reactie op het rapport 'Mass surveillance' van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.