Beantwoording Kamervragen De Roon en Wilders (PVV) over Turkse steun voor jihadisten en jacht op opponenten president Erdogan

Minister Blok beantwoordt vragen van de Kamerleden De Roon en Wilders (beiden PVV) naar aanleiding van berichtgeving over Turkse steun voor jihadisten en een Turks verzoek om de inzet van Europese inlichtingendiensten voor de jacht op opponenten van Erdogan.

De minister geeft in zijn antwoorden aan dat hij in het openbaar niet concreet kan ingaan op eventuele aandacht van de AIVD voor eventuele Turkse steun voor jihadisten. Ook kan hij niets zeggen over samenwerking met welke dienst dan ook.

Voor de samenwerking van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten met buitenlandse diensten geldt dat de aard van deze samenwerking (mede) wordt bepaald door criteria zoals de democratische inbedding, de professionaliteit en betrouwbaarheid van de desbetreffende dienst en het  mensenrechtenbeleid van het desbetreffende land. De CTIVD heeft hier meermalen onderzoek naar gedaan.