Beantwoording Kamervragen Pechtold (D66) over inmenging Turkse diensten in Nederland

Beantwoording van Kamervragen van lid Pechtold (D66) door minister Blok over mediaberichten over activiteiten van de Turkse geheime dienst in Nederland.

De minister laat in zijn reactie weten dat het tot de taak van de AIVD hoort om onderzoek te doen als er signalen zijn dat buitenlandse mogendheden de Nederlandse soevereiniteit aantasten. Wanneer er ernstige vermoedens zijn van illegale en/of heimelijke activiteiten kunnen de politie en/of de AIVD/MIVD onderzoek doen. De minister voegt daaraan toe dat over dergelijk onderzoek van de AIVD of  MIVD buiten het jaarverslag om in het openbaar geen mededelingen worden gedaan.

Lid Pechtold vraagt ook naar welke afwegingen de AIVD en MIVD maken als zij een samenwerking aangaan met collega-diensten, zoals de Turkse diensten. De minister antwoordt dat het opstellen van wegingsnotities een doorlopend proces is.In wegingsnotities neemt de AIVD mee wat de democratische inbedding van een dienst is en hoe het gesteld is met de mensenrechten in een land.