Beantwoording Kamervragen Van Raak (SP) over oude filmrollen

Beantwoording van Kamervragen van lid Van Raak (SP) over filmrollen uit 1945-1946 van het Bureau Nationale Veiligheid die in 2001 aan het Nationaal Archief zijn overhandigd.

De minister van BZK antwoordt, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat hij in 2001 het archief van het Bureau Nationale Veiligheid uit 1945-1946 heeft overhandigd aan het Nationaal Archief. Een beperkt deel daarvan mag mag openbaar gemaakt worden. Het filmmateriaal is bovendien nog niet gedigitaliseerd en dus nog niet toegankelijk.