Beantwoording Kamervragen Van Raak (SP) over filmrollen van de geheime dienst

Beantwoording door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van vragen van Kamerlid Van Raak (SP) over overgebrachte filmrollen van het Bureau Nationale Veiligheid naar het Nationaal Archief.

De filmrollen zouden gegevens bevatten die betrekking hebben op de 'affaire Sanders' kort na de oorlog.

De minister geeft aan dat de filmrollen zijn overgebracht naar het Nationaal Archief en dat de AIVD en het Nationaal Archief bezien hoe de films kunnen worden gedigitaliseerd.

Hij geeft ook aan dat openbaarheid van de filmrollen beperkt is met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.