'Naar aanleiding van': praten over ons werk

De AIVD gaat graag in alle openheid het gesprek aan over zijn werk en over wat wij moeten en mogen doen om de nationale veiligheid te beschermen. Die gesprekken voeren wij met journalisten, wetenschappers en de samenleving als geheel.

Als wij merken dat opiniemakers hun feiten niet (helemaal) scherp hebben, lichten wij met genoegen onze bevoegdheden, mogelijkheden en beperkingen nader toe. Dit doen wij altijd aan de hand van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo) en de rapporten van de toezichthouder CTIVD.

Mythes en misverstanden

De Wiv en Wvo beperken ons overigens om volledig open te zijn over ons werk. Waar het wel kan en mag, proberen wij bestaande mythes en misverstanden over de AIVD op te helderen.

Persoonlijk contact

Onze woordvoerders zoeken dan vaak contact om op een persoonlijke manier met elkaar het gesprek aan te gaan. Recent is gebleken dat die intenties niet altijd even goed worden ontvangen; iets om in de toekomst rekening mee te houden.

In de rubriek ‘Naar aanleiding van’ geeft de AIVD algemene duiding bij gebeurtenissen of berichten in de media die te maken hebben met het werk van de dienst.