CTIVD-rapport nr 22a over samenwerking met buitenlandse collega-diensten

CTIVD-rapport nr 22a over de samenwerking van de AIVD met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

In het rapport schetst de commissie de noodzaak tot samenwerking, zelfs met diensten die niet volledig voldoen aan de criteria van eerbiediging van de mensenrechten en de democratische inbedding. Wel constateert de commissie dat de AIVD de regels voor samenwerking te ruim heeft geïnterpreteerd.