Documenten - Het werk van de AIVD

80 documenten over Het werk van de AIVD

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wat zijn nu precies veiligheidsonderzoeken?

Wie een vertrouwensfunctie gaat vervullen, heeft een ‘verklaring van geen bezwaar' (VGB) nodig. Hiervoor voert de AIVD een ...

Vraag en antwoord

Werkt de AIVD met spionnen?

Vraag en antwoord

Rapport bezuinigingen en intensiveringen bij de AIVD

Rapport Algemene Rekenkamer over bezuinigingen AIVD

Rapport | 19-05-2015

CTIVD-rapport nr 42 over gebruik van biologisch forensische onderzoeksmethoden door de AIVD

Onderzoek van de CTIVD naar het gebruik van biologisch forensische onderzoeksmethoden door de AIVD

Rapport | 25-03-2015

Kamerbrief over rondetafelgesprek capaciteit veiligheidsketen

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de deelname van de directeur-generaal van de AIVD aan het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-03-2015

Betreft Beantwoording vragen over het pleidooi van de Nederlandse Orde van Advocaten

Antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Van Nispen en Van Raak (beiden SP) over het pleidooi van de Nederlandse Orde ...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-03-2015

Inzageverzoek over Interkerkelijk Vredesberaad (IKV)

Documenten aanwezig in het archief van de AIVD over het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV).

Publicatie | 13-03-2015

Kamerbrief verzoek reactie op het rapport 'Mass surveillance'

In een kamerbrief van 28 januari 2015 ( kenmerk 2015Z01246/2015D02888) is de Minister van BZK verzocht om een reactie te geven op ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-03-2015

Brief minister-president over versterking veiligheidsketen

Brief van minister-president Rutte over de versterking van de veiligheidsketen. Voor de AIVD betekent dat een stijging van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-02-2015

Motie Van der Staaij (SGP) over tijdig kenbaar maken prioriteiten AIVD

Bij het debat over de inzet en capaciteit in de veiligheidsketen ten behoeve van terroristische dreiging diende SGP-lid Van der ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 12-02-2015