Documenten - Het werk van de AIVD

109 publicaties over Het werk van de AIVD

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wat zijn nu precies veiligheidsonderzoeken?

Wie een vertrouwensfunctie gaat vervullen, heeft een ‘verklaring van geen bezwaar' (VGB) nodig. Hiervoor voert de AIVD een...

Vraag en antwoord

Werkt de AIVD met spionnen?

Vraag en antwoord

Als zoveel geheim is kan de AIVD dan wel gecontroleerd worden?

De AIVD wordt natuurlijk gecontroleerd. Door het parlement en door diverse onafhankelijke instanties.

Vraag en antwoord

Wat is er zo geheim aan de AIVD?

De AIVD heeft als stelregel: open waar het kan, gesloten waar het moet. Veel kan in openheid besproken worden, maar soms is ...

Vraag en antwoord

Rapport bezuinigingen en intensiveringen bij de AIVD

Rapport Algemene Rekenkamer over bezuinigingen AIVD

Rapport | 19-05-2015

Jaarverslag AIVD 2014

In het jaarverslag legt de AIVD verantwoording af over het afgelopen jaar. In 2014 lag de nadruk van het werk van de AIVD op...

Jaarverslag | 22-04-2015

CTIVD-rapport nr 42 over gebruik van biologisch forensische onderzoeksmethoden door de AIVD

Onderzoek van de CTIVD naar het gebruik van biologisch forensische onderzoeksmethoden door de AIVD

Rapport | 25-03-2015

Kamerbrief over rondetafelgesprek capaciteit veiligheidsketen

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de deelname van de directeur-generaal van de AIVD aan het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-03-2015

Betreft Beantwoording vragen over het pleidooi van de Nederlandse Orde van Advocaten

Antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Van Nispen en Van Raak (beiden SP) over het pleidooi van de Nederlandse Orde...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-03-2015

AIVD-documenten over Interkerkelijk Vredesberaad

Documenten aanwezig in het archief van de AIVD over het Interkerkelijk Vredesberaad IKV

Publicatie | 13-03-2015