Documenten - Het werk van de AIVD

128 publicaties over Het werk van de AIVD

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Als zoveel geheim is kan de AIVD dan wel gecontroleerd worden?

De inhoud van deze webpagina wordt nog aangepast aan de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 die per 1...

Vraag en antwoord

Wat is er zo geheim aan de AIVD?

Vraag en antwoord

Wat is nationale veiligheid?

De inhoud van deze webpagina wordt nog aangepast aan de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 die per 1...

Vraag en antwoord

Rapport bezuinigingen en intensiveringen bij de AIVD

Op verzoek van de Tweede Kamer (motie-Schouw/Van Toorenburg, Tweede Kamer 2014) heeft de minister van Binnenlandse Zaken en...

Rapport | 19-05-2015

Jaarverslag AIVD 2014

In het jaarverslag legt de AIVD verantwoording af over het afgelopen jaar. In 2014 lag de nadruk van het werk van de AIVD op...

Jaarverslag | 22-04-2015

CTIVD-rapport nr 42 over gebruik van biologisch forensische onderzoeksmethoden door de AIVD

De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen-­ en Veiligheidsdiensten (verder: de Commissie) heeft onderzocht hoe de...

Rapport | 25-03-2015

Kamerbrief over rondetafelgesprek capaciteit veiligheidsketen

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de deelname van de directeur-generaal van de AIVD aan het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-03-2015

Betreft Beantwoording vragen over het pleidooi van de Nederlandse Orde van Advocaten

Antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Van Nispen en Van Raak (beiden SP) over het pleidooi van de Nederlandse Orde...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-03-2015

AIVD-documenten over Interkerkelijk Vredesberaad

Deze documenten zijn het resultaat van een aanvraag tot kennisneming van informatie, ofwel aanvraag tot inzage...

Publicatie | 13-03-2015

Kamerbrief verzoek reactie op het rapport 'Mass surveillance'

In een kamerbrief van 28 januari 2015 (kenmerk 2015Z01246/2015D02888) is de Minister van BZK verzocht om een reactie te geven...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-03-2015