Hoe geheim is de AIVD?

Kijk rond op deze website en ontdek hoe open wij zijn. De dienst brengt elk jaar een jaarverslag uit en andere publicaties over de stand van zaken in een bepaald aandachtsgebied.

Naast de eigen openheid van de AIVD is ook veel over ons werk terug te lezen in de openbare toezichtsrapporten van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Deze commissie krijgt toegang tot alle gegevens van de dienst en voert op die manier controle uit op ons werk.

Tegelijkertijd kent de openheid strikte grenzen. Het is niet mogelijk het gebouw van de AIVD binnen te lopen. Wij kunnen ook niet altijd open zijn over wat we wel of niet weten. De dienst verstrekt bijvoorbeeld geen informatie over bronnen, over de manier van werken of over medewerkers. Deze terughoudendheid is noodzaak, om te voorkomen dat duidelijk wordt wie of wat de AIVD op dat moment onderzoekt en hoe de dienst dat doet.

Het is ook niet altijd mogelijk te reageren op (soms onjuiste) berichtgeving. Daarmee zouden wij onbedoeld informatie kunnen prijsgeven over onderzoeken. Ook door aan te geven waar de dienst geen onderzoek naar doet, geven wij kennis prijs. Zelfs behaalde successen, zoals bijvoorbeeld het voorkomen van aanslagen, kunnen daarom vaak niet openbaar worden gemaakt.

Wel kunt u inzage krijgen in gegevens als u denkt dat de dienst over u, een naast familielid of een specifiek onderwerp daarover informatie heeft verzameld.

De bevoegdheden die de AIVD heeft, staan in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.