Verwerving en verwerking van bulkdatasets

De AIVD kan voor zijn taak om de nationale veiligheid te beschermen bulkdatasets verwerven die vaak door derden op internet worden aangeboden. Bulkdatasets zijn bestanden die bestaan uit een grote hoeveelheid (een bulk) gegevens.

Uit de gegevens targets onderkennen en identificeren

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten mogen eventuele persoonsgegevens uit deze bulkdatasets verder verwerken. Deze gegevens gebruikt de AIVD om targets te onderkennen en identificeren.

Bulkdatasets verwerven: wat zijn de eisen?

Er gelden strenge eisen voor het verwerven van bulkdatasets. Dit gebeurt alleen als:

  • dit noodzakelijk is voor de taakuitvoering om de nationale veiligheid te beschermen (noodzakelijkheidsvereiste);
  • het middel in verhouding staat tot het beoogde doel (proportionaliteit);
  • er geen lichter middel beschikbaar is (subsidiariteit).

Lees meer over de vereisten in het beleid van de AIVD en MIVD over bulkdatasets (Pdf 54Kb).