Acquisiteur

Ik ben acquisiteur bij de AIVD. Letterlijk betekent dat: verwerver, binnenhaler. Veel van mijn collega's bij de AIVD werken voornamelijk op kantoor. Ik kom ook vaak buiten. Dan praat ik met mensen, ‘bronnen' noemen wij die. 

Het is de bedoeling dat zij mij dingen vertellen waardoor de AIVD weer iets meer te weten komt over de veiligheid in ons land. Je zou kunnen zeggen dat mijn functie van alle functies binnen de AIVD het dichtst in de buurt komt van wat je James Bond in de films ziet doen. Al is het slechts een onderdeel van wat James Bond allemaal kan en mag.

Ik geef de informatie die ik krijg door aan één van de inlichtingenofficieren die op kantoor werken. Mijn gesprek met een bron kan een puzzelstukje zijn van een onderzoek waar de inlichtingenofficier aan werkt.

Wie of wat zijn bronnen?

De mensen met wie ik praat noemen wij bronnen. Zij kunnen mij informatie geven over dreigingen voor onze nationale veiligheid. Maar bronnen zijn niet alleen mensen. Het kan ook een telefoonlijn zijn die wij afluisteren. Maar ík ben er speciaal voor om informatie van menselijke bronnen te horen.

Wíe onze bronnen zijn en welke telefoonlijnen wij afluisteren is topgeheim. Het is ontzettend belangrijk dat dit geheim blíjft. Stel je maar eens voor, als bekend zou zijn met wie wij praten, dan kunnen onze menselijke bronnen gevaar lopen. Ze vertellen namelijk wel eens iets over gevaarlijke plannen die anderen hebben. Dat vinden de personen waarover gesproken wordt natuurlijk niet leuk. Daarom geven wij onze bronnen nooit prijs en beschermen we hen zo goed mogelijk.

Waar praat je over?

De gesprekken die ik voer kunnen gaan over alle onderwerpen waar de AIVD onderzoek naar doet. Onze onderzoeken zijn er allemaal op gericht om onze nationale veiligheid te beschermen. De onderwerpen waar wij naar kijken zijn terrorisme, radicalisering, extremisme, spionage en het verspreiden van massavernietigingswapens.

Ik zal je een voorbeeld geven van een gesprek over radicalisering. Soms kunnen wij het vermoeden hebben dat iemand steeds strenger gaat geloven en ook vindt dat iedereen zo zou moeten geloven. Om erachter te komen of diegene ook geweld zou willen gebruiken om zijn idee duidelijk te maken, kan ik een gesprek aangaan met iemand uit zijn omgeving. Diegene kan mij op de hoogte houden van de veranderingen in het gedrag van de persoon waar wij ons zorgen over maken.

Zoals ik hiervoor al heb uitgelegd, mag niemand weten dat ik met die bron heb gesproken. Vooral degene waar wij ons zorgen over maken niet.

Is jouw werk gevaarlijk?

Mijn werk kan heel spannend zijn. En soms ook wel een beetje gevaarlijk. Ik moet er immers voor zorgen dat niemand weet dat ik voor de AIVD werk. Daarom staat op het plaatje ook een model en niet ik zelf. Als dat wel bekend zou zijn en ik ben met een bron aan het praten, dan kunnen voorbijgangers denken dat mijn gesprekspartner de AIVD helpt. Wanneer mensen dat weten, kunnen mijn gesprekspartners gevaar lopen. Niet iedereen vindt het goed dat er een geheime dienst bestaat. Denk maar aan diegenen die gevaarlijke plannen hebben en daarmee onze nationale veiligheid in gevaar willen brengen. Zij zullen niet blij zijn met iemand zoals ik.

Wat moet je kunnen om acquisiteur te worden?

Als je acquisiteur wilt worden moet je goed met mensen kunnen praten. Daarbij is het belangrijk dat je niet bang bent om op een vreemde af te stappen. Je bent in mijn beroep veel onderweg, dus het is prettig als je van reizen houdt. Je moet ook tegen eenzaamheid kunnen. Want als acquisiteur ben je vaak van huis en moet je vrienden en familie missen.

Kom je voor je werk ook wel eens in het buitenland?

Voor sommige onderzoeken is het inderdaad nodig dat ik met mensen in het buitenland praat. De dreiging voor ons land komt steeds vaker van personen of groepen uit andere landen. Dus is het handiger om in die landen te kijken wat er gebeurt. Dat noemt de AIVD ‘forward defence', ‘voorwaartse verdediging'. Maar ook al praat ik buiten Nederland met iemand, de gesprekken die ik voer, hebben altijd te maken met onze nationale veiligheid.

Wat gebeurt er met de informatie uit een gesprek met een bron?

Van zo'n gesprek maak ik op kantoor een verslag en dat geef ik aan de degene die het onderzoek leidt, de inlichtingenofficier. Meestal word ik voorafgaande aan het gesprek door die collega met een paar vragen op pad gestuurd. Ik probeer dan met zo veel mogelijk antwoorden op die vragen terug te gaan naar de inlichtingenofficier. Het kan zijn dat het me niet gelukt is om op alle vragen een antwoord te krijgen of dat er later in het onderzoek nieuwe vragen ontstaan. Dan maak ik een nieuwe afspraak met een bron, in de hoop weer een paar puzzelstukjes te vinden.