Onderzoek naar BVD in Koude Oorlog

Er komt een wetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in de tijd van de Koude Oorlog.

De AIVD heette toen nog Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD).

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft hiervoor opdracht gegeven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr. D. Engelen en is een voortzetting van diens eerdere onderzoek naar de geschiedenis van de BVD (Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 's-Gravenhage 1995).

Het onderzoek wordt begeleid door een commissie bestaande uit prof.dr. J.C.H. Blom, prof.dr. D. Bosscher, dr. G. Meershoek, dr. G. Voerman, dr. C. Wiebes en dr. P.H.A.M. Abels. Zowel de heer Engelen als de begeleidingscommissie hebben voor het onderzoek onbelemmerd toegang tot het archiefmateriaal van de AIVD uit de periode 1945 -1990.