AIVD en IND bezegelen samenwerking met convenant

Vandaag heeft de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dhr. P.W.A. Veld een convenant afgesloten met het plv. hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) dhr. T.P.L. Bot inzake de uitwisseling van informatie tussen beide diensten. De bestaande samenwerking ten behoeve van de nationale veiligheid krijgt met dit convenant een officiƫle bezegeling.

In het convenant wordt nadere uitwerking gegeven aan de wettelijke regeling dat de AIVD gegevens kan verstrekken aan de IND die van belang kunnen zijn bij het nemen van vreemdelingrechtelijke beschikkingen. Daarnaast heeft het convenant betrekking op de verstrekking van gegevens van de IND over personen en organisaties aan de AIVD en omgekeerd, van de AIVD aan de IND, wanneer dit met het oog op de nationale veiligheid van belang is.