Minister Remkes heeft commissie Bestuurlijke evaluatie AIVD geïnstalleerd

Minister Remkes heeft gisteren de commissie geïnstalleerd die een bestuurlijke evaluatie verricht naar de wettelijke taken en bevoegdheden van de AIVD.

In oktober 2003 had minister Remkes al in debat met de Tweede Kamer de toezegging gedaan om een dergelijke evaluatie te laten uitvoeren.

De commissie bestaat uit: mr. dr. A.J.E. Havermans (voorzitter), mr. H.C.J.L. Borghouts, prof. dr. Y. Buruma, mr. M.J. Cohen, mw. M. de Boer, mr. H.F. Dijkstal. Secretaris is prof. mr.dr. E.R. Muller.

De minister heeft de commissie drie centrale onderzoeksvragen meegegeven:

  • Welke verwachtingen bestaan er in de politiek-bestuurlijk omgeving van de AIVD over de taken en verantwoordelijkheden, mede gezien de veranderingen in de samenleving?
  • Hoe voert de AIVD haar taken en verantwoordelijkheden uit en welke verbeteringen zijn mogelijk?
  • Zijn de kwalitatieve en kwantitatieve middelen (bevoegdheden, materieel, personeel, financiën) van de AIVD toereikend om aan de gestelde eisen en wensen te voldoen?

De minister heeft bij de installatie benadrukt dat hij graag van de commissie aanbevelingen ontvangt over de wijze waarop de dienst zich in de komende jaren verder zou moeten ontwikkelen. De taak van de commissie heeft geen overlap met die van de Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze commissie heeft als taak de rechtmatigheid van het werk van deze diensten achteraf te toetsen.