Inlichtingendiensten onder de loep

‘Justitiële Verkenningen’, een uitgave van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie, bracht in mei 2004 een themanummer over inlichtingendiensten uit.

Een greep uit de artikelen in dit themanummer:

  • Veiligheidsdienst in verandering; de BVD/AIVD sinds het einde van de Koude Oorlog
  • Infiltratie in de praktijk; BVD en CPN tijdens de Koude Oorlog
  • De AIVD en de burger; ervaringen van actievoerders en vreemdelingen
  • Het gebruik van AIVD-informatie in het strafproces