Persverklaring minister Remkes over terreurdreiging

Persverklaring van minister Remkes naar aanleiding van berichtgeving over terreurdreiging.

Zoals u ongetwijfeld is opgevallen, is dit weekeinde via de media bekend geworden dat Nederland op een internetsite bedreigd wordt met aanslagen in verband met de militaire presentie in Irak. Het dreigement is afkomstig van Jamaat alTawhid al Islamiya. De overheid neemt iedere dreiging tegen Nederland serieus, zo ook deze. Het dreigement past in het eerder door de Nederlandse regering waargenomen terroristische dreigingsbeeld dat sinds de vreselijke aanslagen in Madrid van 11 maart in Nederland kennen. De Nederlandse inlichtingendiensten doen uitvoerig onderzoek naar deze berichten. Hierbij is ondermeer contact gelegd met enkele zusterdiensten.

De groep heeft via dezelfde website in het verleden al vaker soortgelijke dreigementen tegen andere in Irak aanwezige landen geuit. Van een directe relatie tussen deze dreigementen en concrete acties of aanslagen in Europa is tot op heden niets gebleken.

De Nederlandse regering ziet op basis van de uitkomsten van het onderzoek op dit moment geen aanleiding het dreigingsniveau te verhogen of aanvullende maatregelen in Nederland te treffen. Het dreigingsniveau zoals dat op 9 juli afgekondigd – en dat gericht was op enkele specifieke objecten en locaties – is dus ook niet gewijzigd. De Nederlandse inlichtingendiensten zullen de veiligheidssituatie van Nederlandse belangen in het binnen- en buitenland in de gaten blijven houden.

Overigens nog iets van een andere orde. Vanaf vanmiddag worden rond de Amerikaanse ambassade metalen barriers geplaatst als vervanging van de plastic barriers die er al stonden. Deze maatregel wordt genomen omdat de metalen barriers effectiever zijn. De maatregel komt niet voort uit een verhoogde dreiging en heeft evenmin te maken met de dreigingen door Jamaat alTawhid al Islamiya. Tot de maatregel is ook al eerder besloten.

Minister Remkes heeft deze verklaring op maandag 16 augustus uitgesproken.

Zie ook