Europese politie- en veiligheidsdiensten samen tegen radicalisering en rekrutering

Radicalisering en rekrutering van moslims voor de gewelddadige jihad vormen voor de meeste Europese landen een toenemend veiligheidsrisico. Radicalisering en rekrutering zijn ontwikkelingen die veelal voorafgaan aan terrorisme. Dat constateren de Europese politie- en de veiligheidsdiensten tijdens een driedaagse bijeenkomst in Den Haag.

Zo’n zestig experts van de diensten uit alle lidstaten hebben zich de afgelopen dagen beraden op een gezamenlijke aanpak. Afgesproken is dat de diensten intensiever gaan samenwerken om radicalisering en rekrutering tegen te gaan. Zij gaan op dit specifieke terrein meer informatie, analyses en expertise uitwisselen. Tegelijk constateren zij dat van de gehele samenleving een inspanning wordt gevraagd, bijvoorbeeld van lokale overheden en onderwijsinstellingen. Zij kunnen een rol spelen bij het vroegtijdig oppakken van signalen en de politie helpen bij haar oog- en oorfunctie. Ook kunnen lokale overheden maatregelen treffen om radicalisering tegen te gaan. Samenwerking met de islamitische gemeenschap wordt daarbij als cruciaal gezien.

De bijeenkomst over radicalisering en rekrutering is de eerste van de politie- en veiligheidsdiensten over dit onderwerp. Het is een initiatief van de huidige – Nederlandse - voorzitters van de Counter Terrorist Group (CTG) en the European Police Chiefs Taskforce (EPCTF). Het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie heeft als een van zijn ambities de samenwerking tussen de Europese politie- en veiligheidsdiensten te intensiveren.

De bijeenkomst vond plaats tegen de achtergrond van eerdere stappen die in EU-verband zijn gezet om te komen tot een gezamenlijke strategie in de strijd tegen het terrorisme. Tijdens het Nederlands voorzitterschap wordt aandacht gevraagd voor onderzoek naar de specifieke gebieden en plaatsen waar rekrutering in de lidstaten van de Unie plaatsvindt.

Zie ook